Poradnia „Latarnia”

Nasz zespół

Pamiętaj - Nie jesteś sam

Poznaj nas

Jesteśmy po to, by wskazać choć jednej osobie, gdzie jest ląd, jak dotrzeć do spokojnego brzegu życia, porzucić wątpliwości, nabrać sił, odnaleźć spokój i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Masz do przepłynięcia piękny rejs życia…

Poznaj specjalistów współpracujących z naszą Poradnią

Katarzyna Gutowska- Maślanka

Opiekun merytoryczny Poradni „Latarnia”- terapeuta, coach, trener nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu, humanistycznej oraz terapii simontonowskiej
Formuła sesji: online

Psychotraumatolog, psychoterapeuta osób dorosłych i par, coach, trener oraz opiekun merytoryczny Poradni „Latarnia”- Kasia jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz ISST. Psychoterapeutą schematów w trakcie procesu certyfikacji w stałej superwizji. Wykładowcą i trenerką z bogatym doświadczeniem. Wiele lat pełniła funkcję dyrektora ośrodka terapii i rozwoju współpracującego z 40 specjalistami i realizującego projekty CSR, rozwojowe dla pracowników międzynarodowych korporacji oraz organizacji pozarządowych. Kierowała zespołem terapeutycznym i trenerskim. Jest ekspert w obszarach HR, CSR oraz zarządzania projektami. Specjalizuje się w pracy indywidualnej z dorosłymi oraz parami. Na co dzień współpracuje z Chrześcijańską Poradnią na Siennej w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę. Wspiera organizacje pozarządowe i misyjne w tworzeniu strategii działań i rozwoju. Autorka wielu publikacji, kampanii społecznych oraz bajek terapeutycznych.

Kasia prowadzi terapię w sytuacjach kryzysów emocjonalnych, depresji, zaburzeń nerwicowych i lękowych. Pracuje z Pacjentami z objawami wypalenia zawodowego, ofiarami przemocy i osobami po stracie. Szczególnym obszarem jej zainteresowań są osoby z zaburzeniami osobowości i traumą dziecięcą.

Ewa Giska

Pedagog, terapia krótkoterminowa TSR
Formuła sesji: stacjonarnie i online

Pomysłodawczyni i założycielka Poradni „Latarnia”, prezes Fundacji 36i6. Członek
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

W Poradni „Latarnia” zajmuje się terapią krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach, pracując głównie z młodzieżą.

Certyfikowany trener biznesu oraz trener umiejętności społecznych.
Posiada 20- letnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkolnictwie artystycznym.

Wizjonerka, twórczyni i koordynatorka kilkudziesięciu projektów edukacyjnych,
kulturalnych i profilaktycznych, w tym szczególnie dla młodzieży. Propagatorka profilaktyki zdrowia psychicznego. Wicedyrektor SSM I st. w Dywitach, muzyk, wokalistka. Współpracuje na co dzień z wieloma instytucjami publicznymi, z poradniami i specjalistami.

Opiera swoje życie na wartościach, potrafi wydobywać talenty i potencjał z ludzi, inspirując innych do rozwoju, do nieprzeciętnego życia. Kocha młode pokolenie i mocno w nie wierzy.

Grzegorz Baczewski

Lekarz, seksuolog, terapeuta
Formuła sesji: online

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunku Nauki o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierunku Seksuologia kliniczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Posiada certyfikat Studium Reintegracji Społecznej oraz New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą).  W swojej pracy zajmuje się zaburzeniami lękowymi, depresją, sytuacjami utraty czy kryzysami egzystencjalnymi. Ma doświadczenie w terapii par,  poradnictwie chrześcijańskim, oraz prowadzi spotkania przedmałżeńskie.

Marta Guziuk-Tkacz

Diagnostyk, terapeuta terapii indywidualnej opartej na psychologii pozytywnej, relaksacji kontrolowanej, treningu autogennego i mindfulness, profilaktyk zachowań suicydalnych.
Formuła sesji: online

Specjalizuje się w profesjonalnej diagnostyce i terapii psychopedagogicznej
(indywidualnej, grupowej, także o charakterze transkulturowym), w interwencji kryzysowej (kryzysy psychologiczne), w profilaktyce zachowań suicydalnych oraz profesjonalnego wsparcia i pomocy.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, pracownik naukowo-badawczy WNS UWM w Olsztynie. Członkini KNP Polskiej Akademii Nauk, Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w Warszawie. Kierownik i wykładowca autorskich studiów podyplomowych „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” (UWM w Olsztynie). Posiada liczne certyfikaty, m.in. Ogólnopolskiej Akademii Psychologa i Psychoterapeuty, Międzynarodowy Certyfikat PAH, Międzynarodowy Certyfikat Terapii Metodą Kontrolowanej Relaksacji – Silva Mind Control (Loredo, Texas USA). Laureatka wielu nagród i wyróżnień (m. in. Primus Inter Pares, 4 Nagród Rektora za osiągnięcia w
dziedzinie naukowej, Artystyczny Certyfikat Jakości, Certyfikat Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Kadr w Warszawie, Certyfikatu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Autorka kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Marta Urban-Burdalska

Psycholog, trener uważności
Formuła sesji: stacjonarnie

Specjalność psychologia kliniczna i psychoprofilaktyka, certyfikowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 256). Posiada uprawnienia do  prowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców. Na co dzień pracuje jako psycholog szkolny w szkole podstawowej, szkoli nauczycieli i rodziców. Doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w cyklach szkoleniowych z zakresu  psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Trener uważności dla dzieci i młodzieży programu „Uważność i spokój żabki” oraz  „Uwaga! To działa” Eline Snel w trakcie certyfikacji.

Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wspiera umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli. Prowadzi grupy treningu uważności „Uważność i spokój żabki” dla dzieci i  młodzieży. W pracy psychologa łączy podejście poznawczo-behawioralne z nurtem porozumienia bez przemocy.

Anna Górska

Psycholog, terapeuta zaburzeń dzieci i młodzieży
Formuła sesji: stacjonarnie i online

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz licznych szkoleń, m.in. „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów”, „Nastolatki – szkolenie dla profesjonalistów”, „Dialog w terapii relacji” u profesora Bogdana de Barbaro. Ukończyła kurs „Terapii zaburzeń dzieci i młodzieży” w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Prowadzi warsztaty, wykłady i szkolenia, wspierając rodziców i nauczycieli. Dzięki dużemu doświadczeniu w pracy w oświacie, dobrze radzi sobie w obszarze relacji między dziećmi i dorosłymi. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu – utraty, żałoby, rozwodu. Najwięcej energii poświęca wspieraniu nastolatków i młodych dorosłych.

Anna Danilczuk

Trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki, specjalista terapii trudności szkolnych, tutorka wspierająca uczniów i rodziców w edukacji domowej
Formuła sesji: stacjonarne

Z wykształcenia i zamiłowania nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów magisterskich, nauczyciel dyplomowany z 16 letnim stażem pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat.
Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, terapeuta ręki, specjalista terapii pedagogicznej, od wielu lat prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Wspiera rodziców i uczniów w edukacji domowej oraz przygotowuje „maluchy” do rozpoczęcia przygody w szkole, dzięki czemu rodzic może pozostać rodzicem i nie musi wchodzić w rolę nauczyciela. W pracę jako nauczyciel wkłada całe swoje serce. Każdy sukces, najmniejsze osiągnięcie uczniów to dla niej
najlepsza nagroda oraz motywacja do dalszej pracy. Stale poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach. W pracy terapeutycznej istotne jest dla niej całościowe spojrzenie na dziecko i stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi jego potencjału. Stosuje różnorodne metody pracy dostosowane indywidualnie do każdego podopiecznego podkreślając jednocześnie, że najcenniejsza jest nauka przez zabawę i w takim duchu prowadzi zajęcia.

Daniel Romańczyk

Psycholog, psychoterapeuta
Formuła sesji: stacjonarnie i online

Absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna i psychoterapia.

Obecnie pracuje jako psycholog policyjny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Trener Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, terapeuta uzależnień. Poza prywatną praktyką, swoje doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywa w Szpitalu Psychiatrycznym we Fromborku. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej.

Iwona Sieluk

Socjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapia krótkoterminowa TSR
Formuła sesji: stacjonarnie

Absolwentka Wydziału Resocjalizacji i Rewalidacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie.

Od 5 lat wykładowca akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, Trener Umiejętności Społecznych. W swojej pracy zawodowej od ponad 20 lat podejmuje działania terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywała w projektach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych.
Aktualnie pogłębia swoją wiedzę i pasję w Centrum Rozwiązań w Toruniu, w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Od początku swojej pracy zawodowej wspiera rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych. Szczególne miejsce w jej działaniach zajmują młodzi ludzie u progu dorosłości.

Michał Jan Bagiński

Terapeuta - Psychotraumatolog, terapia krótkoterminowa TSR
Formuła sesji: stacjonarnie i online

Jako terapeuta pomaga w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla sytuacji, która jest dla klienta problemowa.

Zajmuje się terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz udzielaniem pomocy psychologicznej. Zajmuje się także interwencją kryzysową oraz psychotraumatologią.

Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię par.

Justyna Kaczor

Psycholog, interwencja kryzysowa, terapia dzieci i młodzieży
Formuła sesji: stacjonarnie i online

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku psychologia oraz specjalizacji neurobiopsychologia.
Ma doświadczenie w pomocy psychologicznej z zakresu interwencji kryzysowej, terapii dzieci i młodzieży, suicydologii.

Przez wiele lat prowadziła Placówkę Wsparcia Dziennego w Gdyni, gdzie towarzyszyła Młodym w kryzysach oraz wspierała ich w rozwoju. Ukończyła Studium Dialogu Motywacyjnego, pracuje w nurcie terapii ACT- akceptacji i zaangażowania.

Aneta Anna Czajkowska

Psycholog, pedagog specjalny, seksuolog kliniczny, terapeuta TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - Brief Solution Focused Therapy)
Formuła sesji: online

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na SWPS – specjalizacja psychologia kliniczna oraz profilaktyka i terapia uzależnień oraz  studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim (oligofrenopedagogika). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej (Zakład Seksuologii Klinicznej Instytutu
Seksuologii PTS) oraz studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła jako długoletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej diagnozując trudności dydaktyczno-wychowawcze, realizując zajęcia warsztatowe oraz grupy rozwojowe na terenie przedszkoli i szkół (zakres tematyczny: komunikacja interpersonalna, integracja, profilaktyka zachowań
agresywnych, uzależnienie od internetu, fonoholizm) oraz prowadząc liczne konsultacje i porady terapeutyczne.

Pracuje w nurcie TSR wspierając psychologicznie w kryzysach i konfliktach, problemach komunikacyjnych, trudnościach w relacjach, doświadczaniu samotności, odrzucenia, stanach depresyjnych, załamaniu nerwowym, trudnościach w podejmowaniu decyzji.

Katarzyna Surowa-Wierzbicka

Socjolog, coach, doradca zawodowy, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Formuła sesji: online

Magister socjologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka
psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Praktyk pracujący w nurcie terapii
skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz interwent kryzysowy pracujący w duchu koncepcji poznawczo-behawioralnych w tym III fali (ACT), coach i doradca zawodowy.
Doświadczenie zawodowe i umiejętności zdobywam pracując z klientami w ramach
prywatnej praktyki oraz w Fundacji KTOŚ. Pomaga osobom, które doświadczają życiowych kryzysów, samotności, wewnętrznej pustki, niepokoju i lęku, mają obniżone poczucie własnej wartości, brak motywacji i obniżony nastrój, odczuwają dolegliwości psychosomatyczne. Pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia.

Arkadiusz Jurgiełajtis

Specjalista psychoterapii uzależnień
Formuła sesji: online

W zespole służy pomocą jako specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, od substancji psychoaktywnych, z osobami z zachowaniami  autodestrukcyjnymi i suicydalnymi.

Katarzyna Banach

Coach, Terapeuta, Pedagog, Trener biznesu, Menedżer
Formuła sesji: online

Absolwentka studiów coachingowych z elementami psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego, studiów terapeutycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz studiów pedagogicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracuje z osobami potrzebującymi zmiany w życiu zawodowym, osobistym, które chcą odnaleźć spokój, sens życia i poczucie harmonii, działać zgodnie ze swoim systemem wartości, robić rzeczy, które dają im radość i  satysfakcję, zrealizować odłożone cele i spełnić swoje marzenia.

Pracuje z menedżerami, którzy są przytłoczeni stresem i czują, że z miesiąca na miesiąc spada im satysfakcja z wykonywanej pracy. Pomaga odzyskać spokój, harmonię i poczucie sprawczości.

Dominika Kopczyńska

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta karmienia, terapeuta Empathy Dolls®
Formuła sesji: stacjonarnie

Właścicielka Gabinetu Logopedycznego GuguKabi. Pracuje z najmłodszą grupą pacjentów, czyli noworodkami i niemowlętami.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych, które wpływają na trudności w zakresie karmienia piersią/butelką,  rozszerzania diety oraz rozwoju komunikacji.

Zajmuje się zgodnie ze specjalizacją – wczesną interwencją logopedyczną, a w tym profilaktyką.

Paulina Krajewska

Psycholog, doradca zawodowy, terapia dzieci i młodzieży, konsultacje z osobami dorosłymi
Formuła sesji: stacjonarnie i online

Ukończyła studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, doradztwo zawodowe oraz studia podyplomowe z wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka na SWPS w Warszawie.

Doświadczenie zdobyła w pracy z dziećmi i młodzieżą na każdym szczeblu edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), prowadząc indywidualne spotkania a także grupowe zajęcia profilaktyczne (m.in. profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwa w Internecie, tematyka zdrowia psychicznego) oraz grupowe zajęcia treningu umiejętności społecznych. W środowisku szkolnym i przedszkolnym miała do czynienia z różnymi problemami m.in. trudności w sferze społecznej, emocjonalnej, depresja, lęki, kryzysy, zaburzenia zachowania itp. Obecnie pracuje z osobami (dzieci i młodzież) z niepełnosprawnościami, spektrum autyzmu. Prowadzi również konsultacje dla rodziców wspierające ich w pełnieniu roli wychowawczej, porady psychologiczne.

W swojej pracy wykorzystuje elementy dialogu motywacyjnego, wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej w kryzysach emocjonalnych.

Dorota Tylus

Psycholog, terapeuta osób dorosłych i par, promotor zdrowia, praktyk uważności i współczucia, trener umiejętności społecznych
Formuła sesji: online

Jestem psycholożką, studia ukończyłam ze specjalnością kliniczną. Pracuję w nurcie psychoterapii ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Ukończyłam kurs psychoterapii ACT przy Uniwersytecie SWPS oraz jestem w trakcie kształcenia ACT w programie międzynarodowym (Rikke Kjelgaard, Kopenhaga). Brałam udział w treningach Uważności (MBSR) oraz samowspółczucia (MBCL), warsztatach dotyczących konsentu w relacjach intymnych oraz licznych szkoleniach dla trenerów i coachów. Ukończyłam również studia Pielęgniarstwo oraz Zdrowie Publiczne (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu).

Moja praca skupia się na wsparciu osób doświadczających trudności lub dyskomfortu w obszarze zdrowia psychicznego, relacjach romantycznych, społecznych oraz w środowisku zawodowym. Pomagam w radzeniu sobie z kryzysami psychicznymi związanymi ze stratą, żałobą, lękami, depresją oraz utratą zdrowia.

Prowadzę psychoterapię on-line dorosłych i par, w języku polskim i angielskim.

Patrycja Olszewska-Romańczyk

Trener kontroli złości, trener umiejętności społecznych
Formuła sesji: stacjonarnie

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Studia pedagogiczne ukończyła w specjalności psychopedagogika. Swoje wykształcenie uzupełniła studiami podyplomowymi, na kierunkach Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, pedagog szkolny oraz Diagnoza i terapia pedagogiczna.

 

Cetryfikowany Trener Umiejętności Społecznych i Trener Kontroli Złości.

Do niedawna pracowała jako wychowawca, a następnie koordynator w Placówce opiekuńczo- wychowawczej, obecnie pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym. Pracuje zarówno z młodszymi dziećmi, jak i z nastolatkami.

 

W pracy z dziećmi i młodzieżą cenię sobie otwartość. Uwielbiam szczerość i różnorodność, to jak dużo możemy się wzajemnie od siebie nauczyć, bo każdy jest cenny i wartościowy.

Patrycja-Olszewska-Romanczyk_zdjecie_kolko