Załoga Profilaktyków

Nie bez powodu nasze narodowe powiedzenie mówi: „Polak mądry po szkodzie…” Jednak
nie musi tak być. Czy nie lepiej byłoby zapobiegać, niż przechodzić później żmudny i kosztowny proces naprawiania wielu strat, zniszczeń emocjonalnych…

Wierzymy w hasło: „Prewencja ponad wszystko”.

Poznajcie kolejne latarnie, świecące w naszym kraju czyli Załogę Profilaktyków:

RapPedagog- Dobromir Mak Makowski (znajdziesz na fb)

Muzyczny projekt edukacyjno – profilaktyczny dla szkół podstawowych, średnich i wyższych, realizowany od 2011 roku.
W ciągu tych jedenastu lat pracy RapPedagog odwiedził ponad tysiąc placówek oświatowych, oddając młodemu pokoleniu szereg cennych informacji w temacie problemu
uzależnienia od alkoholu oraz substancji  psychoaktywnych.
Narzędzia jakich używa skracają dystans emocjonalny wśród dzieci i młodzieży, a elastyczna forma przekazu pozwala na przyswojenie modelowych obrazów projektu w
sposób lekki i zapamiętywalny.

RapPedagogia – Projekt dla Twojej Szkoły

Kontakt w sprawie projektu: rappedagogia@gmail.com

Fundacja Dbam o Mój Zasięg

Misją Fundacji jest edukacja społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczą odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.

Realizację misji opierają o trzy filary: badawczy, szkoleniowy i edukacyjny. Prowadzą samodzielnie lub z partnerami, badania naukowe z obszaru e-uzależnień, nowych technologii w edukacji oraz relacji w świecie cyfrowym. Na ich podstawie opracowywane są programy ich szkoleń, materiały edukacyjne i kampanie społeczne. Realizują szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych na terenie całej Polski. Nasz przekaz dostosowujemy zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Ich zespół tworzą doświadczeni eksperci z ugruntowanym doświadczeniem z dziedziny socjologii,

psychologii, pedagogiki, neurobiologii i komunikacji społecznej. Pozwala to oferować szerokie wsparcie dla przedszkoli i szkół, gmin i miast, instytucji państwowych oraz firm z sektora prywatnego.

Sprawdź ważną Kampanię Społeczną jest „MŁODE GŁOWY”.

Fundacja Dbam o Mój Zasięg