Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

dzieci w wieku 7-12 lat

Zajęcia będą odbywały się we wtorki od października w godzinach popołudniowych.

Warsztaty dedykowane są dzieciom mającym trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych czy adaptacją do nowych sytuacji.
Nauczymy się rozpoznawać i nazywać swoje emocje oraz kontrolować złość.
Stosujemy trening komunikacji w duchu NVC

Warsztaty poprowadzą:

Jola Szumiło

Pedagog społeczny, nauczyciel wczesnej edukacji oraz języka angielskiego w przedszkolu, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz trener TUS, wolontariusz w świetlicy opiekunczo-wychowawczej. Pasjonatka podróżowania.

Patrycja Olszewska - Romańczuk

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Studia pedagogiczne ukończyła na specjalności psychopedagogika. Swoje wykształcenie uzupełniła studiami podyplomowymi na kierunkach Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz Diagnoza i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.
Cetryfikowany Trener Umiejętności Społecznych i Trener Kontroli Złości.
Do niedawna koordynator w Placówce opiekuńczo- wychowawczej, obecnie pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji, a ich administratorem będzie Fundacja 36 i 6.
Szczegóły: Polityka prywatności